Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-30 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:27

2. Yrkestrafik och taxi (TU13)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg (TU15)
Justering
Proposition 2016/17:135
Föredragande: CÅ

4. Fossiloberoende transporter (TU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:27
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU13
Punkt 3. Förslag 2016/17:TU15
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Kompletterande underlag från Klimatkommunerna