Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-04-06 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:28

2. Fossiloberoende transporter (TU12)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Väg- och fordonsfrågor (TU14
)
Justering
Proposition 2016/17:112 och motioner
Föredragande: MH

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2016/17:75 och eventuella motioner
Föredragande: SE

5. Regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:28
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU12
Punkt 3. Förslag 2016/17:TU14
Punkt 4. Föredragningspromemoria, eventuella följdmotioner skickas ut efter motionstidens slut den 5 april i den del dessa berör trafikutskottets beredningsområde
Punkt 5. Föredragningspromemoria, följdmotion 2016/17:3662 (berörda delar)
Punkt 6. TU-Hänt