Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Cykelfrämjandet och Svensk cykel
Ordförande Lars Strömgren från Cykelfrämjandet och vd Klas Elm från Svensk cykel informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:29

3. Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y)
Justering
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: SE

4. Kommissionens vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: SE

5. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Proposition 2016/17:146 och motioner
Föredragande: AB

6. Kommissionens beslut om ändring av ramverket för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet
Subsidiaritetsprövning (steg 1)
KOM(2017) 136
Föredragande: SE

7. Inkommen skrivelse

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2. Protokoll 2016/17:29
Punkt 3. Förslag till yttrande 2016/17:TU4y
Punkt 4. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 2025
Punkt 5. Föredragningspromemoria och följdmotioner
Punkt 6. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 136
Punkt 7. Skrivelse
Punkt 8. Verksamhetsplan