Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om Vänersjöfarten
Stadsdirektör Annika Wennerblom och kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) från Trollhättans stad, regionråd Tomas Riste (S) och infrastrukturstrateg Marcus Smedman från Region Värmland, ledamöterna Ulf Eriksson (C) och Patrik Karlsson (S) i Beredningen för Hållbar Utveckling och infrastrukturstrateg Max Falk från Västra Götalandsregionen och Bertil Hallman, senior utredningsledare från Trafikverket, informerar om Vänersjöfarten och behovet av nya slussar

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:30

3. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställningen över inkomna EU-dokument
Föredragande: SE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Presentation och positionspapper
Punkt 2. Protokoll 2016/17:30
Punkt 3. Sammanställning