Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:31

2. Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y)
Justering
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: SE

3. Regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016 (TU5y)
Justering
Skrivelse 2016/17:115 och motion
Föredragande: SE

4. Kommissionens vitbok om EU:s framtid (TU7y)
Justering
KOM(2017) 2025
Föredragande: SE

5. Cykelfrågor (TU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:31
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU4y
Punkt 3. Förslag 2016/17:TU5y
Punkt 4. Förslag 2016/17:TU7y
Punkt 5. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6. Svar från EU-kommissionen