Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-05-02 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:32

2. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y)
Justering
Proposition 2016/17:146 och motioner
Föredragande: AB

3. Information från Green Cargo
Vd Jan Kilström och kommunikationsdirektör Sohana Josefsson från Green Cargo informerar om aktuella frågor

4. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:32
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU6y
Punkt 3. Presentation
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte