Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:30

Torsdag 2017-05-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-05-04 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Nationell cykelstrategin för ökad och säker cykling
Infrastrukturminister Anna Johansson informerar om regeringens cykelstrategi

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:33

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 maj kl. 10.45

Bilagor


Punkt 1. Cykelstrategi, remitteringspm
Punkt 2. Protokoll 2016/17:33