Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-05-09 kl. 10:45

Tisdag 2017-05-09 kl. 10:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-05-09 10:45
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Ingvar Mattsson, projektledare Ingemar Delveborn och Erik Trollius, årlig revisor Stefan Andersson, enhetschef Lena Björck från Riksrevisionen informerar om årlig revision, granskningen om statliga investeringar i allmänna farleder och granskningen om Trafikverkets underhåll av vägar.

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:34

3. Sjöfartsfrågor (TU18)
Beredning
Proposition 2016/17:134 och skrivelse 2016/17:164 och motioner
Föredragande: CÅ

4. Vårändringsbudget för 2017
Frågan om yttrande till finansutskottet
Proposition 2016/17:99
Föredragande: MH

5. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2016/17:101
Föredragande: MH

6. Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
proposition 2016/17:100
Föredragande: MH

7. Kommissionens beslut om ändring av ramverket för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet
Subsidiaritetsprövning (steg 2)
KOM(2017) 136
Föredragande: SE

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. RIR 2016:30, RIR 2017:8
Punkt 2. Protokoll 2016/17:34
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria, Protokollsutdrag
Punkt 5. Föredragningspromemori, Protokollsutdrag
Punkt 6. Föredragningspromemori, Protokollsutdrag
Punkt 7. Föredragningspromemoria
Punkt 8. Deltagarlista veterandagen, presentation cykelstrategi