Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:35

2. Cykelfrågor (TU16)
Fortsatt beredning, ev. justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AB

4. Utskottets delegationsresa till Tyskland den 13-15 februari 2017
Godkännande av redogörelse
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:35
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Reseberättelse, presentationer