Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:36

2. Information från Sveriges MotorCyklister
Generalsekreterare Jesper Christensen, Maria Nordqvist politisk sekreterare samt Petra Holmlund och Malin Westling från Sveriges MotorCyklister informerar om aktuella frågor

3. Inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj kl. 10.45

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:36
Punkt 3. Skrivelser
Punkt 4. Svar från EU-kommissionen