Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:45

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-05-18 10:45
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:37

2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Information från Svensk Sjöfart
Vd Pia Berglund och vice vd Rikard Engström från föreningen Svensk Sjöfart informerar om aktuella sjöfartsfrågor

4. Information från Näringsdepartementet (ca kl. 11.30)
Statssekreterare Mattias Landgren informerar inför konkurrenskraftsrådet den 29 maj 2017 om förslaget om typgodkännande för motorfordon

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Tisdagen den 30 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:37
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU17
Punkt 4. Kommenterad dagordning KKR 29 maj 2017