Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information inför TTE-transport
Statsrådet Anna Johansson med medarbetare informerar inför transportrådsmötet den 8 juni 2017

2. Information inför TTE-telekom
Statsrådet Peter Eriksson med medarbetare informerar inför telekområdsmötet den 9 juni 2017

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:38

4. Sjöfartsfrågor (TU18)
Justering
Proposition 2016/17:134, skrivelse 2016/17:164 och motioner
Föredragande: CÅ

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 juni kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1.Preliminär dagordning TTE-transport (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 29 maj)
Punkt 2. Preliminär dagordning TTE-telekom (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 29 maj)
Punkt 3. Protokoll 2016/17:38
Punkt 4. Förslag 2016/17:TU18
Punkt 5. Inbjudan lunchbriefing