Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-06-08 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från PTS
Avdelningschef Sten Selander, enhetschef Olof Bjurö, sakkunnig Joakim Levin och rådgivare GD-staben Carolina Malmerius informerar om aktuella postfrågor

2. Information från Näringsdepartementet och Trafikverket
Departementsråd Lena Kling och departementssekreterare Siamak Jalali från Näringsdepartementet samt Ulla-Stina Ingemansson och Per-Olof Lingwall, nationell koordinator TEN-T respektive CEF, från Trafikverket informerar om TEN-T och fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:39

4. Fördjupad studie om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan
Beslut om fördjupad studie
Rapportör: KSS
Föredragande: AWK

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 juni kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2. Kansli PM
Punkt 3. Protokoll 2016/17:39
Punkt 4. Förstudie
Punkt 5. Skrivelse