Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:42 Fredag 2017-07-21 kl. 13:00

Fredag 2017-07-21 kl. 13:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:42
Datum och tid: 2017-07-21 13:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen
Infrastrukturminister Anna Johansson, statssekreterare Mattias Landgren och företrädare från Transportstyrelsen och SÄPO informerar med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Måndagen den 28 augusti kl. 10.00

Bilagor