Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:4

2. Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar (TU3)
Justering
Prop. 2015/16:189 och motioner
Föredragande: AD

3. Politiken för global utveckling
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:182
Föredragande: MH

4. Allmänna motionstiden 2016
Redovisning av TU-motioner från allmänna motionstiden 2016
Föredragande: MR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:4
Punkt 2. Förslag till betänkande 2016/17:TU3
Punkt 3. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag UU
Punkt 4. Sammanställning av TU-motioner (förutses skickas måndagen den 17 oktober)
Punkt 5. Kallelse arbetsgruppen för forsknings- och framtidsfrågor, verksamhetsplan