Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-17 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:8

2. Infrastruktur för framtiden (TU4)
Beredning I
Prop. 2016/17:21 och skr. 2016/17:20 och motioner
Föredragande: AB

3. Överlämnande av motionsyrkanden
Fråga om överlämnande dels till skatteutskottet av motion 2016/17:3507 (C) yrkande 12 och motion 2016/17:3509 (SD) yrkandena 16–18 om skatter inom transportpolitiken, dels till konstitutionsutskottet av motion 2016/17:2648 (M) om att ändra i kommunallagen
Föredragande: MR

4. Transport- och telerådsmötet den 1–2 december 2016
Identifiering av ev. frågor för överläggning
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:8
Punkt 2. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 3. Motioner
Punkt 4. Prel.dagordning, (inofficiell översättning)