Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2018-01-23 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:11

2. Verksamhetsplanering våren 2018
Information om vårens utskottsarbete
Föredragande: MR

3. Några frågor om alkolås (TU7)
Beredning
Prop. 2017/18:63
Föredragande: CÅ

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 januari, kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:11
Punkt 3. Föredragningspromemoria, ev. följdmotioner skickas ut efter motionstidens slut den 19 januari
Punkt 4. Skrivelser