Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2018-01-30 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:12

2. Några frågor om alkolås (TU7)
Justering
Prop. 2017/18:63 och motion
Föredragande: CÅ

3. Trafiksäkerhet (TU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: CÅ

4. Direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2018) 33
Föredragande: SE

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:12
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU7
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria, KOM(2018) 33
Punkt 5. Skrivelser