Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2018-02-08 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Ingvar Mattsson, enhetscheferna Robin Travis och Martin Hill, revisionsdirektörerna Philippe Jolly, Ingemar Delveborn och Linda Sahlén Östman informerar om dels granskningen Bredband i världsklass? (RiR 2017:13), dels granskningen Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige - saknas ett EU-perspektiv? (RiR 2017:27)

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:13

3. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU6)
Beredning II
Motioner
Föredragande: AB

4. Luftfart (TU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 februari kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Rapport RiR 2017:13, RiR 2017/27, presentationer
Punkt 2. Protokoll 2017/18:13
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Skrivelse