Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:15

2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU6)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. It-politik (TU9)
Beredning
Skrivelse 2017/18:47, 2017/18:54 samt motioner
Föredragande: MH

4. Direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2018) 33
Föredragande: SE

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:15
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU6 (skickas ut den 14 februari)
Punkt 3. Föredragningspromemoria, skrivelser, motioner
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Skrivelse