Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om fjärrstyrd flygtrafikledning
Generaldirektör Ann Persson Grivas och Per Kjellander operativ chef från Luftfartsverket, Tomas Gustafsson ordförande i Pilotföreningens säkerhetskommitté, flygledarna Ann-Marie Bredberg och Christer Wallinder från ST, Ann-Sofi Lorefält chef sektionen för flygtrafiktjänster på Transportstyrelsen, Lennart Persson ordförande i Aopa (allmänflygets intresseorganisation), vd Peter Larsson från Svenska regionala flygplatser (SRF) samt Elisabeth Sallfeldt avdelningschef flygtrafikledningstjänst och Fredrik Elgh ansvarig public affairs från Swedavia informerar närmare om fjärrstyrd flygtrafikledning

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:16

3. Luftfart (TU10)
Beredning II
Motioner
Föredragande: CF

4. Trafiksäkerhet (TU11)
Beredning II
Motioner
Föredragande: CÅ

5. Direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM(2018) 33
Föredragande: SE

6. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om att ta emot motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 6.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Presentationer
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria, faktapromemoria 2017/18:FPM53
Punkt 6. Motion 2017/18:3855 yrkande 6