Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-03-15 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:17

2. It-politik (TU9)
Justering
Skrivelse 2017/18:47, 2017/18:54 samt motioner
Föredragande: MH

3. Luftfart (TU10)
Justering
Motioner
Föredragande:CF

4. Trafiksäkerhet (TU11)
Justering
Motioner
Föredragande: CÅ

5. Utskottets offentliga utfrågning med anledning av trafikutskottets studie om fossiloberoende drivmedel
Fastställande av program
Föredragande: MR

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:17
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU9
Punkt 3. Förslag 2017/18:TU10
Punkt 4. Förslag 2017/18:TU11
Punkt 5. Utkast till program (skickas ut under onsdagen)
Punkt 6. Skrivelser