Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige informerar om bl.a. kommunernas klimatarbete

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:18

3. EU:s dataskyddsförordning och lagstiftning inom Näringsdepartementets ansvarsområde (TU12)
Beredning
Prop. 2017/18:122
Föredragande: SE

4. Fossiloberoende transporter (TU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

5. Förslag om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
Subsidiaritetsprövning (steg 1) ev. beslut
Kom(2018) 137
Föredragande: SE

6. Forskningsrapport om fossilfria drivmedel
Överlämnande till utskottet
Rapportör: KSS
Föredragande: AWK

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april kl. 10.00

BilagorPunkt 2. Protokoll 2017/18:18
Punkt 3. Föredragningspromemoria, prop. 2017/18:122
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Föredragningspromemoria, KOM(2018) 137
Punkt 6. Rapport från riksdagen 2017/18:RFR000 (skickas ut under fredagen)