Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-04-12 kl. 09:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-04-12 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkanBilagor


Punkt 1. Program och deltagarförteckning
.