Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:19 och 2017/18:20

2. EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden (TU12)
Justering
Prop. 2017/178:122
Föredragande: SE

3. Väg- och fordonsfrågor (TU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (TU5y)
Beredning
Skr. 2017/18:75
Föredragande: SE

5. Regeringens skrivelse om verksamheten inom EU 2017 (TU6y)
Beredning
Skr. 2017/18:118 och motion
Föredragande: SE

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:19 och 2017/187:20
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU12
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag
Punkt 5. Föredragningspromemoria, följdmotion 2017/18:4036
Punkt 6. Skrivelse