Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:21

2. Fossiloberoende transporter (TU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AB

3. Yrkestrafik (TU14)
Beredning
Prop. 2017/18:198, 2017/18:209 och motioner
Föredragande: CF

4. Förslag om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
Subsidiaritetsprövning (steg 2), ev. beslut
Kom(2018) 137
Föredragande: SE

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:21
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, promemoria från Näringsdepartementet
Punkt 5. Skrivelser