Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:22

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (TU5y)
Justering
Skr. 2017/18:75
Föredragande: SE

3. Sjöfartsfrågor (TU16)
Beredning
Prop. 2017/18:166 och motioner
Föredragande: AK

4. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: AB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:22
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU5y
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag, följdmotioner