Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Transportstyrelsen
Petra Wermström, avdelningsdirektör Väg och järnväg och utredarna Linda Norberg, Monica Åsman och Mattias Andersson informerar dels om pågående arbete med framtagandet av en definition av miljöbil, dels om tillsynen av yrkestrafiken

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:23

3. Fossiloberoende transporter (TU13)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. Regeringens skrivelse om verksamheten inom EU 2017 (TU6y)
Justering
Skr. 2017/18:118 och motion
Föredragande:SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Presentation
Punkt 2. Protokoll 2017/18:23
Punkt 3. Förslag 2017/18:TU13
Punkt 4. Förslag 2017/18:TU6y