Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:24

2. Yrkestrafik (TU14)
Justering
Prop. 2017/18:198, 2017/18:209 och motioner
Föredragande: CF

3. Landsbygdspropositionen (TU7y)
Justering
Prop. 2017/18:238
Föredragande: AB

4. Information om taxifrågor
Tidigare särskilda utredaren Amy Rader Olsson och tidigare sekreteraren Hanna Forsell från Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning, förbundssekreterare Lars Mikaelson från Svenska Transportarbetareförbundet, förbundsordförande Peter Norman och förbundsdirektör Claudio Scubla från Svenska Taxiförbundet samt Sverige- och Finlandschef Joel Järvinen och ansvarig för samhällskontakter Martin Savén från Uber informerar om aktuella taxifrågor

5. Utskottets offentliga utfrågning om klimatanpassning av trafikinfrastrukturen
Fastställande av program
Föredragande: AB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU14
Punkt 3. Förslag 2017/18:TU7y
Punkt 4. Presentation
Punkt 5. Program
Punkt 6. Svar från EU-kommissionen