Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om inlands- och kustsjöfart samt farledsavgifter
Generaldirektör Katarina Norén från Sjöfartsverket, vd Rikard Engström och Christina Palmén, senior rådgivare miljö och säkerhet vid föreningen Svensk sjöfart och Per-Erik Holmberg från Rise informerar om inlands- och kustsjöfart samt farledsavgifter

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:25

3. Väg- och fordonsfrågor (TU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MH

4. En möjlighet till körkortslån (TU19)
Beredning
Prop. 2017/18:161 och motioner
Föredragande: SE

5. Vårändringsbudget för 2018
Frågan om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:99
Föredragande: MH

6. En sammanhållen budgetprocess
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2017/18:100 och motioner
Föredragande: MR

7. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2017/18:101
Föredragande: MH

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10.Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj kl. 10.00

BilagorPunkt 2. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, följdmotioner
Punkt 5. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag
Punkt 6. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag
Punkt 7. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag
Punkt 8. Skrivelser