Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:26

2. Sjöfartsfrågor (TU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:166 och motioner
Föredragande: AK

3. Taxifrågor (TU17)
Beredning
Prop. 2017/18:239 och motioner
Föredragande: CF

4. Hållbar stadsutveckling
Fråga om yttrande till civilutskottet
Skr. 2017/18:230 och motioner
Föredragande: AK

5. Europaparlamentets konferens om transeuropeiska nätverk
Fråga om deltagande
Föredragande: MR

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Försedragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Skrivelse