Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Tisdag 2018-05-22 kl. 10:45

Tisdag 2018-05-22 kl. 10:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-05-22 10:45
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Trafikverket
Generaldirektör Lena Erixon och Lennart Kalander avdelningschef Nationell planering från Trafikverket informerar om upplåtandet av vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4, om enskilda vägar samt med anledning av Nextjets konkursansökan.

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:27

3. Väg- och fordonsfrågor (TU15)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

4. Sjöfartsfrågor (TU16)
Justering
Prop. 2017/18:166 och motioner
Föredragande: AK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Presentationer (skickas ut under måndagen)
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Förslag 2017/18:TU15
Punkt 4. Förslag 2017/18:TU16