Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:50

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:50

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-05-24 10:50
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:28

2. Hållbar stadsutveckling (TU8y)
Justering
Skr. 2017/18:230 och motioner
Föredragande: AK

3. Förslag om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsarbetarfordon
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
COM(2018) 289
Föredragande: SE

4. Information från Trafikverket
Generaldirektör Lena Erixon, Roberto Maiorana chef Trafikledning och Malin Holen Underhållschef från Trafikverket informerar m.a.a. den senaste tidens störningar i järnvägstrafiken

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj kl. 10.45

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:28
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU8y
Punkt 3. Föredragningspromemoria, COM(2018) 289