Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Tisdag 2018-05-29 kl. 10:30

Tisdag 2018-05-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-05-29 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:29

2. Forskningsrapport om klimatanpassning av transportinfrastruktur
Överlämnande till utskottet
Rapportör: LML
Föredragande: EML, MN

3. EU-Information inför telerådsmöte
Statssekreterare Alf Karlsson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför TTE-rådet (tele) den 7 juni

4. EU-Information inför transportrådsmöte
Infrastrukturminister Tomas Eneroth med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför TTE-rådet (transport) den 8 juni

5. Information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar m.a.a. Nextjets konkursansökan samt den senaste tidens störningar i järnvägstrafiken

6. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:29
Punkt 2. Rapport
Punkt 3. Preliminär dagordning (Kommenterad dagordning skickas ut på måndag)
Punkt 4. Preliminär dagordning (Kommenterad dagordning skickas ut på måndag)
Punkt 6. Sammanställning över inkomna EU-dokument