Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-05-31 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Riksförbundet Enskilda Vägar
Ordförande Uno Jakobsson och regionansvarige för östra Sverige Christer Ångström från Riksförbundet Enskilda Vägar informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:30

3. Taxifrågor (TU17)
Justering
Prop. 2017/18:239 och motioner
Föredragande: CF

4. En möjlighet till körkortslån (TU19)
Justering
Prop. 2017/18:161 och motioner
Föredragande: SE

5. Infrastrukturfrågor (TU18)
Beredning
Skr. 2017/18:189 och motioner
Föredragande: AB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni kl. 08.45

Bilagor


Punkt 1. Presentation
Punkt 2. Protokoll 2017/18:30
Punkt 3. Förslag 2017/18:TU17
Punkt 4. Förslag 2017/18:TU19
Punkt 5. Föredragningspromemoria, motionshäfte