Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-06-07 kl. 08:45

Torsdag 2018-06-07 kl. 08:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-06-07 08:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om anpassning av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Bilagor


Punkt 1. Program och deltagarförteckning