Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-26 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:3 och 2017/18:4

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU4y)
Justering
Föredragande: SE

3. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning
Prop. 2017/18:1, skr. 2017/18:13 och motioner
Föredragande: CÅ, MH, AB

4. Information från Ystads och Trelleborgs hamn
Vd Björn Boström från Ystad Hamn Logistik, vd Jörgen Nilsson och Torgny Nilsson från Trelleborgs hamn och Magnus Ehrenborg från Ehrenborg kommunikation informerar om tågfärjetrafiken

5. Uppföljningsgruppen studie om klimatanpassning av infrastruktur
Information
Rapportör: LML

6. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Tomas Eneroth informerar dels om det pågående arbetet med framtagandet av en nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och dels om frågor rörande säkerställandet av järnvägens funktionalitet.

7. Kommissionens förslag om ändring av förordningarna om kör- och vilotider och färdskrivare
Överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Näringsdepartementet
KOM(2017) 277, faktapromemoria 2016/17:103 och överläggningspromemoria

8. Kommissionens förslag om ändring av kontrolldirektivet och fastställande av särskilda bestämmelser avseende utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Näringsdepartementet
KOM(2017) 278, faktapromemoria 2016/17:107 och överläggningspromemoria

9. Kommissionens förslag om ändring av tillstånds- och godsförordningarna
Överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Näringsdepartementet
KOM(2017) 281, faktapromemoria 2016/17:104 och överläggningspromemoria

10. Kommissionens förslag om ändring av direktiv om hyrda fordon
Överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Näringsdepartementet
KOM(2017) 282, faktapromemoria 2016/17:105 och överläggningspromemoria

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13.Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november kl. 11.00 alternativt torsdagen den 16 november kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:3 och 2017/18:4
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU4y
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. PM
Punkt 7. KOM(2017) 277, faktapromemoria 2016/17:103 och överläggningspromemoria
Punkt 8. KOM(2017) 278, faktapromemoria 2016/17:107 och överläggningspromemoria
Punkt 9. KOM(2017) 281, faktapromemoria 2016/17:104 och överläggningspromemoria
Punkt 10. KOM(2017) 282, faktapromemoria 2016/17:105 och överläggningspromemoria
Punkt 11. Skrivelser