Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:5

2. Uppföljningsgruppens rapport om uppföljningen av regeringens mål- och resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Överlämnande till utskottet
Rapportör: LML
Föredragande: LE, AB

3. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

4. Aktuella EU-förslag
Information
Föredragande: SE

5. Utskottets delegationsresa till Finland 18-19 september 2017
Godkännande av redogörelse
Föredragande: AB

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:5
Punkt 2. Rapport om uppföljning av regeringens resultatredovisning
Punkt 3. Sammanställning över inkomna EU-dokument
Punkt 4. Aktuella EU-förslag
Punkt 5. Redogörelse
Punkt 6. Skrivelser
Punkt 7. Verksamhetsplan