Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-28 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Mattias Landgren med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför TTE-rådet den 5 december och EPSCO-rådet den 7 december (punkten avseende direktivet om sjöarbetskonventionen)

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:7

3. Förslag till ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2017) 648
Föredragande: SE

4. Förslag till ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2017) 653
Föredragande: SE

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 november kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1. Dagordning och kommenterade dagordningar
Punkt 2. Protokoll 2017/18:7
Punkt 3. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 648
Punkt 4. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 653
Punkt 5. Skrivelse