Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-12-06 kl. 11:30

Torsdag 2018-12-06 kl. 11:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-06 11:30
Plats: RÖ 7-23

1. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2018/19:1 och motioner

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december kl. 11.00

Bilagor