Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:10 och 11

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Justering
Proposition 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AK

3. Övriga frågor
Eventuellt torsdagen den 13 december kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU1 (skickas ut på måndag)