Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:12

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Justering
Proposition 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AK

3. Inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 december kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19.TU1
Punkt 3. Skrivelser