Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Tisdag 2018-12-18 kl. 10:30

Tisdag 2018-12-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-18 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:13

2. Information från Internetstiftelsen i Sverige
Vd Danny Aerts och säkerhetschefen Anne-Marie Eklund Löwinder från internetstiftelsen i Sverige (IIS) informerar om åtgärder för att öka den digitala delaktigheten

3. Information från riksdagens EU-representant
Sekretariatschef Tuula Zetterman från EU-samordningen och riksdagens EU-representant Livia Spada informerar om EU-representantens arbete

4. EU-sammanställning
Information
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Information
Punkt 3. Promemoria
Punkt 4. Sammanställning