Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Tisdag 2019-01-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2019-01-15 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/18:14

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg, enhetschef Lena Björck, projektledarna Stefan Andersson och Erik Trollius, samt medarbetarna Vanessa Liu och Sherzod Yarmukhamedov informerar m.a.a. dels granskningen om Trafikverkets stöd till forskning och innovation (RIR 2018:16), dels granskningen om effektiviteten i införandet av ERTMS (RIR 2018:21)

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari kl. 08.40

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation