Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Torsdag 2019-01-17 kl. 08:40

Torsdag 2019-01-17 kl. 08:40

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2019-01-17 08:40
Plats: Andrakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen

Bilagor


Punkt 1. Program, deltagarförteckning, pm