Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-01-22 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:15 och 16

2. Information från Post- och telestyrelsen
Gd Dan Sjöblom, rådgivare Carolina Malmerius, och presschef Peter Ekstedt från Post- och telestyrelsen samt kanslichef Nicklas Liss-Larsson från Bredbandsforum informerar om aktuella frågor

3. Cykelfrågor (TU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Skrivelse