Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:17

2. Information om cykelfrågor
Vd Klas Elm från Svensk Cykling och ordförande Moa Rasmusson från föreningen Svenska Cykelstäder samt forskningsledare Anna Niska och biträdande föreståndare Jones Karlström från Cykelcentrum vid VTI informerar om aktuella frågor på cykelområdet.

3. Verksamhetsplanering
Vårens verksamhetsplanering
Föredragande: MR

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation