Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-01-29 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:18

2. Information från Näringslivets Transportråd
Ordf. Per Bondemark m.fl. från Näringslivets Transportråd informerar om näringslivets transporter

3. It- och postfrågor (TU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

4. Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 893
Föredragande: SE

5. Förslag till förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 894
Föredragande: SE

6. Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 895
Föredragande: SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria, faktapromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria, faktapromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria, faktapromemoria