Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-16 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar om EU-kommissionens förslag om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:1

3. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (TU2)
Beredning
Prop. 2017/18:299 och motioner
Föredragande: MH

4. EU-kommissionens förslag om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 639
Föredragande: SE

5. Aktuella EU-frågor
Information
Föredragande: SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 oktober kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Fakta-pm
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motioner
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Promemoria