Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-07 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:20

2. Infrastrukturfrågor (TU5)
Beredning
Skrivelser 2017/18:278, 2018/19:23, 2018/19:31 och motioner
Föredragande: AB

3. Information från Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Förbundsordförande Berit Johansson och vice förbundsordförande Benny Gunnarsson från Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) informerar om aktuella frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 3. Presentation
Punkt 4. Skrivelser